De kinesiska lärdas klippformationer

På Paris främsta asiatiska museum – musée Guimet – visas tills slutet av juni en mycket intressant och estetisk internationell samling vars tema handlar om platsen klippor och stenar hade hos de kinesiska lärda. Dessa agerade samtidigt som tjänstemän, kalligrafer, poeter och konstnärer.