Vad vet vi egentligen om Afghanska kvinnor?

Genom Peggy Kelseys undersökande och kompletta bok ”Gathering Strength – conversations with Afghan women” (Pomgranate Grove Press, 2013) sprängs våra förutfattande meningar och vi upptäcker en helt ny värld. AfghanCover.indd

 

 

 

 

Peggy Kelsey är en professionell fotograf och grundare till det afganska kvinnoprojektet (”The Afghan Women’s Project”). Hon reste till Afghanistan i omgångar – 2003 och 2010 – där hon fotograferade och intervjuade afghanska kvinnor av olika bakgrund, ålder, etnicitet och yrken. Hennes fotografier finns utställda runt om i världen.

Afghanistan har en mycket gammal kultur med två officiella språk: Dari och Pashtu skrivet med arabiska bokstäver (med några inhemska tillägg). Men afghaner är inte araber utan härstammar från ariskt (indiskt) ursprung. Landet som ligger mellan öst och väst har successivt blivit invaderat av olika folkslag (perser, greker, mongoler, turkar, ryssar…). Zoroaster introducerade monoteismen till landet 628 F.K. Några hundra år senare introducerades buddhismen (med de berömda Bamyanstatyerna som talibanerna sprängde för några år sedan) till landet och blev helt muslimskt först under 1100-talet.

De numera ökända ”burkor” de flesta av oss sett afghanska kvinnor klädda i, importerade Moguler från Indien till Afghanistan på 1700-talet! Dessa såg man dock inte många av på 1950- och 60talen för då gick afghanska stadsbor omkring i kort-kort och med håret svajande. Män och kvinnor talade fritt med varandra och tillbringade sin lediga tid på kaféer eller på några av stadens biografer (Afghanistan hade en stor filmindustri). Vissa kvinnor Peggy intervjuade kom väl ihåg den gyllene tiden.

Under det kalla kriget tävlade URSS och USA om afghanernas gunst och byggde vägar, elnät, tunnlar, kanaler, dammar och annan infrastruktur. Ryssland fick alltmer inflytande i landet och efter den sovjetbackade kuppen 1973 blev ockupationen ett faktum fram till 1989 med närmare 2 miljoner afghaner dödade och tusentals fångatagna. Kaos och maktbyten följde varandra tills talibanerna ”befriade” landet. Den ”sanna” islam infördes, efter år av påtvingad sovjetisk ateism, med allt vad det innebar av kvinnoförtryck, skägg, stängda skolor, puritanskt tänkande…
2001 (efter 9/11 attackerna i USA) började USA driva ut talibanerna och tillsatte den USA-vänlige presidenten Hamid Karzai. Men korruption har blivit ett alltmer allvarligt problem liksom till viss del återkomsten av talibanernas ideologi. Enligt de senaste nyheterna riskerar det afghanska parlamentet att klubba igenom en lag som förbjuder kvinnor att anmäla våldshandlingar (även så kallade hedersmord och våldtäkter) som försiggår inom familjen. Det är hög tid att vi stödjer dessa kvinnor i sin kamp för överlevnad och för sina rättigheter.

Afghanska kvinnor

Min uppfattning om afghanska kvinnor förändrades helt tack vare Peggys bok från att varit en allmän uppfattning om en ”grupp förtryckta kvinnor” till att med glädje och förundran upptäcka konstnärinnor, filmregissörer, fotografer, författare, poeter, ateister, troende, läkare, affärskvinnor… med sina olika livs historier, tragedier och glädjestunder.
Peggy har underlättat för sina läsare genom att kategorisera de hon intervjuat under teman. Men vad som gemensamt framkom från dessa gestalter – vissa återkommande, vissa flyktiga – var kvinnornas passion, fokus, självständighet och ofta uppbackning av männen i deras omgivning (fäder, äkta män m.m.) trots ett konservativt samhälle. Jag låter läsaren själv få nöjet att bekanta sig med Tajwar, Ghotai, Rahela ….

I slutet av boken tar författaren upp de främsta frågor hon fick i och med sitt projekt. Om hur hon var klädd? Om det var lätt att få intervjuer? Hur kan man bäst hjälpa afghanska kvinnor? Dessa och många fler svar får läsaren.

Detta är en bok alla som är intresserade av Afghanistan eller överhuvudtaget av kvinnofrågor eller generellt av mänskliga rättigheter bör införskaffa sig och lusläsa! Jag lovar att många förutfattade meningar kommer att förändras och att vi har mycket att lära av varandra.

Anne Edelstam, Paris IMG_4325

 

 

About Anne

Swedish journalist, photographer, editor and writer. Based in Paris, France.