Ekoturism: nytt hopp för Egypten

Turisterna börjar så smått återvända till Egypten – men den massturism landet sett innan revolutionen har tärt på dess sevärdheter. Nu finns det nytt hopp för bevarandet av dessa i och med avancerad kopieringsteknik av de gamla gravkammarna.

Tutankhamuns grav

Tutankhamons grav:

Flera gravar har varit tvungna att stänga för turisterna för att de annars skulle förstöras för evigt. Detta ses naturligtvis som ett bakslag för ekonomin som redan är väldigt ansträngd efter tre år i kaos. Men nu har man med avancerad 3 D-teknik lyckats skapa kopior av gravutsmyckningarna i Konungarnas dal i Luxor.

Adam Lowe – konstnär och restauratör – har genomfört arbetet med kopian av Tutankhamons grav. Den är återgiven med millimeters exakthet tack vare en speciell graveringsmaskin. ”Mitt hopp var att skapa en grav som ser ut och även som känns som den riktiga graven… jag hoppas att detta är början på ekoturismen i Egypten och att vi ska kunna bevara Konungarnas Dal i ytterligare 3000 år framöver.”

IMG_0966

IMG_0973

 

 

 

 

 

 

 

Framtidsprojekt:

 

Öknen döljer fortfarande många hemligheter. Nyligen hittades ytterligare femtio okända mumier där. Det viktigaste just nu är dock att bevara det som redan finns men som årligen slits.

Tutankhamons kopia tack vare modern och sofistikerad teknik är ett första steg för framtida avbildningsproject med andra gravar, liksom Setis och Nefertaris gravar, båda av vilka man varit tvungen att stänga.

Dessutom har kopiorna utförts med extra plats för paneler med förklaringar av Egyptens historia, utgrävningar och dylikt den oinitierade besökaren kan ta del av.

IMG_0999

Avbildningen av Tutankhamuns grav öppnas för allmänheten i början av maj 2014 och har skapats av en spansk konstnärsförening med stöd från bland annat det egyptiska turistministeriet och EU.

 

Ännu har inte faraonerna sagt sitt sista ord – eller som Vivi Täckholm så vackert sade: … när döden hade slutit våra ögon, när vårt hjärta hade vägts på rättfärdighetens våg inför den allsmäktige Osiris och när han hade tryckt olivkransen över vår panna under sykomorträdets susande hägn, då var det gamla jordelivet avslutat…

 

Men nu börjar ett nytt liv för de gamla faraonerna – ett liv i ekoturismens regi, ett liv för framtidens Egypten.

 

Anne Edelstam, Kairo IMG_7763

 

About Anne

Swedish journalist, photographer, editor and writer. Based in Paris, France.