Serieteckning om dövas historia

“Seger” (Natt Förlag) kallas den första historiska serieboken om döva i Sverige. Viktor Jäderlund, en döv serietecknare, har fått sin dröm igenom med denna väldokumenterade bok.

Döv i Sverige

Det svenska teckenspråkets alfabet (det är olika från land till land) är beskrivet på bokens första sidor. Det är inte svårt att lära sig och man kan använda enbart en hand – inte som det franska, till exempel, där båda händerna tas i anspråk vilket är mer komplicerat. Det finns även ett internationellt teckenspråk men det används uteslutande under internationella dövkonferenser eller dylikt.

Historia

Läsaren får veta att teckenspråket var människans första språk för cirka 30 000 år sedan. Men bokens historieberättelse börjar under teckenspråkets guldålder på 1700-talet. Den franske Abbé de L’Epée grundade i Paris 1770 det första ”dövstumsinstitutet”. Det skulle ta ytterligare åtskilliga år innan epitetet ”stum” försvann ur gemen mans mun och ännu är det inte helt klart för majoriteten. De L’Epée undervisade sina elever med tecken och skrift – den så kallade ”franska metoden”. Hans motståndare var en tysk pedagog, Samuel Heinicke, som förespråkade ”talmetoden”.

Några år senare, 1812, byggdes Manillaskolan i Sverige, den första dövskolan i vårt land. Hur talmetoden sedan fick övertaget till dövas nackdel får ni veta mera om i serieboken.

Nutid

I över ett sekel fick de döva lida utan att ha rätt att använda sig av teckenspråket. Men de senaste femtio åren har situationen förbättrats för de döva. 1981 var Sverige först i världen med att lagstifta om att teckenspråk ska vara de dövas utbildningsspråk. Dövas riksförbund skapades, en döv teatergrupp bildades, texttelefonen uppfanns och numera har datorer gjort kommunikationen mellan döva och mellan döva och hörande mycket enklare. 2013 upplyftes till och med teckenspråket med musik.

Detta är enbart ett axplock om vad läsaren får reda på om de dövas historia i boken. Det är skrivet personligt och illustrerat med fina teckningar. En bok för alla jag varmt rekommenderar!

Anne Edelstam

 

About Anne

Swedish journalist, photographer, editor and writer. Based in Paris, France.