Skolor och sektvarning: nyheter från Riga

Årets internationella konferens om manipulativa rörelser (www.fecris.org) ägde rum i Riga, Lettland. Temat var ”utbildning och sekter”. Ett vitt ämne vilket ledde till både insikter samt frågeställningar.

                        Fecris ordförande, Danièle Müler, konverserar med Camilla Rehn 

När börjar religionsfriheten, när slutar den och tar överhanden över mänskliga rättigheter?

Detta är viktiga frågor i dagens samhälle när skolan alltmer övergår till marknads- och religiösa friskolor. Ska inte alla barn ha rätt till samma grundutbildning? Folkhemmet och demokratiska frågor blir högst aktuella i en alltmer polariserad värld.

Skolans roll är utöver utbildning att lära barnen analysera och tänka kritiskt. Det är därför viktigt att barnen lär sig respektera andra med olika bakgrund för att på ett tidigt stadium utveckla tolerans och acceptans.

Utbildningsansvarig och lärarinna Camilla Rehn, från Teskedsorden (http://www.teskedsorden.se/), presenterade rörelsens nya App mot rasism. De har baserat sin idé på den israeliska författaren Amon Oz bok samt fredsinitiativ ”Hur man botar en fanatiker?” Sedan 2006 har de delat ut cirka 800 000 böcker till gymnasieelever! 2014 gav de ut den trespråkiga boken ”Vem är du?” på svenska, engelska och arabiska som de presenterar bland annat i svenska skolor. Teskedsorden arbetar även för kvinnors rättigheter genom att ha medverkat i att dela ut Chimamanda Ngozi Adichies essä “Alla borde vara feminister”.

Tyvärr är det långt i från alla som arbetar för tolerans och frispråkighet. Det förekommer både skolor och föräldrar som förbjuder barnen att delta i samhällsaktiviteter som att fira jul, födelsedagar, lära sig simma eller ha gymnastiklektioner tillsammans med det andra könet. Några av dessa rörelsers avvikelser har media tagit upp och vissa har dömts samt en del skolor har varit tvungna att stänga. Men långt ifrån alla. Några anses till och med vara bra för barnen som till exempel Waldorfskolorna. De har lyckats med att sprida en aura av ”frihet, omhändertagande, konst, ekologisk välfärd”.

Grégoire Perra, (vars blogg tyvärr är enbart på franska: https://gregoireperra.wordpress.com/) en före detta elev samt lärare i en av dessa skolor, började analysera sina erfarenheter inom Steinerskolan och hans upptäckter var förfärande! Ritualer och böner börjar och avslutar barnens skoldag utan att föräldrarna är införstådda i detta. Inga lärare har någon utbildning förutom att de själva har gått i en Steiner skola. Pedagogik saknas helt. Mentalt handikappade barn blandas i samma klass med extremt aggressiva och med andra som av olika anledningar inte trivts i folkskolan. Lärarna säger aldrig ifrån även om vissa barn slår eller sexuellt utnyttjar andra mindre barn, för att inte tala om att utbildningen blir lidande. ”Våld behövs för att förstöra barnens självkänsla vilket gör dem mera mottagliga för antroposofins esoteriska ideologi” förklarade Grégoire för den förstummade publiken. De barn som lider av dyslexi, anses ha ”en stor själ…” medan de barn som är överintelligenta sägs vara ”besatta av djävulen”. Barn som lider av kroniska sjukdomar sägs besitta ”medium kapacitet”.

Ideologin gör en också fundersam:

barnen lär sig bland annat att det finns fyra raser i världen och dessa indelas i åldersgrupper: svarta=barnaåldern (i.e. omogna), asiater/gula=tonåren (oberäkneliga), vita=vuxenålder (bäst!), urfolk=gamla (trötta, sjuka…).

Inget av detta berättas för de ovetande föräldrar eller myndigheter som låter sig luras av Waldorf Steiners bohemiska och konstnärliga glans. Grégoire ger oss istället en bild av ett fascistiskt, syniskt system som borde förbjudas överallt. Antroposoferna har stämt honom och han har blivit dödshotat. Mycket mod har krävts för att han ska dela med sig av sina erfarenheter. Nu är det upp till myndigheterna och media att gräva vidare i detta spindelnät.

I Frankrike är det MIVILUDES uppgift att kontrollera om en skola manipulerar barnen och inte uppfyller sin uppgift. Laurence Peyron, utbildningskonsult, informerade åhörarna om att MIVILUDES är en instans som undersöker och informerar regeringen om fanatiska rörelser som kan komma att bli ett samhällsproblem. Terrororganisationer har tagit upp mycket av deras tid de senaste åren, men inte enbart. Enligt Peyron, går 80% av barnen i landets folkskolor vilka är ”laïque” det vill säga icke religiösa, 17,6% i friskolor och 74 000 elever är utanför systemet alltså i skolor som inte staten har någon kontroll över utan som är helt bekostade av familjerna. Det är framförallt dessa som utgör problem.

I Belgien finns sedan 1998 en motsvarighet som heter CIAOSN. Kerstine Vanderput, deras nya direktris, berättade att de arbetar för justitiedepartementet och har som uppgift att fånga upp de ungdomar som ”fallit mellan stolarna” samt att informera om de rörelser de har fått anklagelser mot. CIAOSN har även ett gediget bibliotek till förfogande för forskare, föräldrar, lärare eller andra. Hennes stora fråga var hur man ska kunna nå ut och varna om manipulativa och farliga rörelser med internets allt större inflytande på unga? En fråga vi alla bör ställa oss.

I Tyskland är situationen annorlunda eftersom deras ”länder” eller regioner har mer eller mindre autonomi i dessa frågor. Lite som i USA med sina stater. Mirijam Wiedermann representerade den interministeriella gruppen som studerar sekteristiska grupper i Baden-Wurttemberg. De satsar framförallt på preventiva medel genom att träna lärarna att upptäcka intolerans och identitetsproblem bland eleverna på ett tidigt stadium. Dialog, etik och krav anser hon vara en beprövad metod.

Miguel Perlado, psykolog från Barcelona, berättade att han framförallt haft problem med utsatta ungdomar från extrema katolska grupper (som Opus Dei) men även med andra obskyra New Age grupper.

Jon Atack, en före detta scientolog, förklarade faran med deras skolsystem (https://www.youtube.com/watch?v=IvTYjjCtYIE) . Hans senaste bok heter ”Opening Minds” (Öppna era sinnen) och han är med i styrelsen i Open Minds Foundation:  https://www.openmindsfoundation.org/

Yuval Lao, Israel som lever i USA, är också med i denna stiftelse som har utvecklat ett projekt för att barn ska lära sig att upptäcka en manipulativ person genom vad de kallar för ”intelligent olydnad”. De lär barn via tecknade figurer att inte blint följa en narcissistisk predator. Även vuxna kan lära sig att undvika en sådan person. Jag uppmanar samtliga att göra deras lätta undersökning/quizz på deras hemsida.

I Sverige har ju media framförallt pekat på utvecklingen av ”islamiska” skolor i vårt land. Men det finns många andra som inte följer folkskolsystemet och som borde belysas bättre. Vi bör också ställa oss frågan om vi vill ha lika skolgång för samtliga barn eller om vi vill skapa ett samhälle där inkomster, ideologier och religion spelar en viktig roll. Är det demokratiskt? Är det etiskt? Det är ju valår i år och vi har alla möjlighet att påverka våra politiker. Kanske skolan borde vara en prioritet?

Anne Edelstam, Riga.

http://www.fri-sverige.se/

 

About Anne

Swedish journalist, photographer, editor and writer. Based in Paris, France.