Skulptural dans – Sculptural dance

Koreografen Russel Maliphant valde Paris för denna första representation av sin balettföreställning – Le Projet Rodin – inspirerad av skulptören Auguste Rodin.

The choreographer Russel Maliphant choose Paris for his first ballet – le Projet Rodin – inspired by the sculptor Auguste Rodin.