Svensktalande elever utmärker sig i Paris

Strindbergsåret 2012 började firas i denna kulturens huvudstad med utställning och högläsning av svensktalande elever på Svenska institutet i Paris. Linda Jarvin – ny rektor på Parsons skola i Paris – tar emot ett antal svenska elever som satsar på konst i en eller annan form. Utbytet Sverige/Frankrike verkar vara på topp i konstvärlden.

Gabrielle Rozsaffy

Lycée Buffon:

”Svenskundervisningen startade redan 1945” berättar Gabrielle Rozsaffy som undervisar svenska sedan nästan tjugo år.

Mina pojkar gick också varje onsdagseftermiddag till lycée Buffon, som skolan heter, för att slipa sin svenska grammatik och läsa svenska böcker. Utöver språket initierar Gabriella dem i aktuella nyheter som hon plockar från svenska dagstidningar, men även historia och samhällskunskap räknas in i programmet. ”Jag är en bro mellan Sverige och Frankrike för dessa elever” säger hon. Varje år presenterar cirka 200 elever svenska i sin franska studentexamen och det är viktiga extrapoäng för många. ”Än så länge undervisar jag enbart på högstadienivå men mer och mer elever vill börja tidigare” säger hon. Gabriella förbereder också sina elever inför det prov som krävs för att fortsätta studera på universitet i Sverige. ”Ungefär hälften av eleverna fortsätter att plugga hemma” Säger hon. Det är tydligen inte heller enbart svenska barn som är intresserade av att läsa svenska utan fler och fler franska barn vill också lära sig Strindbergs språk. Det bekräftar även Mats Widbom – SI:s nye chef – som påstår att fler och fler fransmän kommer dit för att läsa svenska.

  

Strindberg i tecknad form

Efter att ha sett den något besynnerliga utställningen av Strindberg i tecknad form, lyssnar jag till Gabriellas elever som deklamerar Strindbergspjäser på utmärkt svenska i en av de inre salarna på SI. Svensktalande elever från den svenska sektionen av den internationella skolan kommer också. En timmes lång underhållning får många applåder av den entusiastiska publiken. SI drar till sig en allt större sådan. ”Jag lär mig alltid något när jag kommer hit. Strindberg kände jag inte till” berättar en ung fransk student som uppenbarligen är förtjust i tecknade serier, något som är stort i Frankrike bland stora som små.

Parsons i Paris

Jag tar tunnelbanan till den vänstra stranden och får gå en bit innan jag kommer fram till en oansenlig port som är ingången till skolan. På vägen hör jag redan engelska som är det officiella språket. ”Det är en fyra års utbildning” för Parsons som motsvarar konstfack säger Linda när hon visar mig runt i de olika salarna. Det snickras, fotograferas, målas, designas kläder… i vart och var annat hörn.

Jag noterar att det är få elever i varje klass. ”Trots det så har vi många inspirationskällor, eftersom vi alla är från olika kulturer” säger en nöjd elev. Linda Jarvin, svenska men uppväxt i Frankrike, började som rektor i juni 2011 på denna ursprungligen amerikanska konstskola. Hennes bana är dock en helt annan. Linda har en doktorsavhandling i kognitiv psykologi från Paris och flyttade sedan till USA. Där forskade hon på Yale och sedan i Boston om hjärnans utveckling. Hennes intressefält är att försöka hjälpa lärare bli mera effektiva i sin utbildning.

 

Linda Jarvin                                                   Elever på Parsons

Ett annat sätt än att föreläsa i klassisk mening. ”Det skulle behövas i franska skolor där korvstoppning är normen” tänker jag. ”Idén är att lärarna ska tänka mera på vad eleverna kan ta till sig och hur, än på vad de måste hinna lära ut under en termin” säger hon. Det låter klokt men är inte så lätt att genomföra när man konfronteras med olika kulturer som alla har olika undervisningssätt.

”Vi har elever från 48 olika länder på vår skola. Men svenskarna är en dominerande grupp detta år” förklarar hon.

Skolan är fristående sedan några år tillbaka men priset är fortfarande i amerikansk standard. När jag undrar hur svenska elever har råd att gå här, svarar Linda ”sedan svenskar kan ta med sig sina bidrag utomlands har de ökat. Vi fixar även jobb åt dem på skolan och hjälper till med scholarships”. Hon förklarar vidare att de sedan har en bra chans på arbetsmarknaden för de flesta lärarna är egenföretagare med vida kontaktnät som de delger sina elever.

Strindberg som tecknad figur, franska elever som vill lära sig svenska, svenska som flyttar hit för att gå på en internationell konstskola… dagens elever är minst sagt stöpta i en mångfacetterad form. Globaliseringen har många positiva sidor och än har vi säkert inte sett alla. Annat blir det när dessa internationella elever kommer ut på arbetsmarknaden!

Anne Edelstam, Paris

 

 

About Anne

Swedish journalist, photographer, editor and writer. Based in Paris, France.