François Hollande, Frankrikes nye presidents relation till landets kvinnor

En nyhet i detta katolska land: presidenten lever ”i synd” med en kvinna som han inte är gift med. Hollande har dessutom lovat landets kvinnor mera jämlikhet och rättigheter. Blir han en kvinnopresident?

Från bling-bling till normalitet

Presidenten har lovat fransmännen ett slut på företrädarens vidlyftiga leverne som så många har irriterat sig på under dessa ekonomiska kristider. Det börjar med landets ”första dam” – journalisten Valérie Trierweiler (av vissa redan omdöpt till Rotweiler eller av de som är lite snällare: Twittweiler) som kommer från enkla förhållanden med en handikappad pappa och en mamma som var kassörska. ”Mitt liv är inte likt Askungen” säger denna skilda, 47-åriga trebarnsmamma. ”Jag ämnar fortsätta min yrkeskarriär. Att vara ekonomiskt oberoende är väsentligt för mig” tillägger hon trots mannens nya roll som rikets viktigaste man. De två har varit ett par sedan flera år tillbaka och denna politiska journalist trodde inte då att hennes liv skulle ta en sådan vändning. Hennes ställning som politisk journalist måste hon däremot se över. ”Kanske det blir journalistik utanför den franska sfären nu” säger denna eleganta brunett med glimten i ögat.

 les jeunes filles aiment Hollande

Flickorna gillar Hollande

Hollandes löften till de franska kvinnorna
Frankrike ligger efter i jämlikhetsfrågorna och det har knappast varit en prioritet hos hans föregångare. Vi får se om det visar sig annorlunda med dessa löften. Men det låter lovande med:

  • Skapandet av ett kvinnorättsministerium. Det är i anslutning till premiärministern för ”det är en rättighet som samtliga ministrar bör ha i åtanke”.
  • Jämställdhet mellan könen i regeringen (17 av 34 nya ministrar är kvinnor) och i nationalförsamlingen.
  • Lika lön för lika arbete med straffbeläggning för de företag som inte fullföljer kraven.
  • Kvinnors rätt till fri abort. Gratis preventivmedel för flickor under 18 år samt rätt till gratis och anonym läkarhjälp.
  • Kamp mot deltidsjobb och korttidskontrakt som framförallt gäller kvinnor.
  • Kamp mot kvinnovåld genom bland annat att skapa flera platser på skyddade hem för dessa. Utbildning och medvetande om sexism. För att motverka sexistiska stereotyper redan i skolan, vill Hollande forma speciella pedagoger.

Kommer presidenten att lyckas i ett av de områden där mentaliteten ligger efter de skandinaviska länderna? De har gått om oss vad beträffar handikappfrågan så varför inte i kvinnofrågorna? Låt oss vara hoppfulla inför en ny och spännande fem-års period med nya ministrar varav hälften bör vara kvinnor. Moderna, kvinnliga och aktiva, i likhet med Frankrikes första dam.

Anne Edelstam, Paris

About Anne

Swedish journalist, photographer, editor and writer. Based in Paris, France.