80 år sedan Ivar Kreugers död i Paris

En av världens kanske störste svindlare – med ett större svenskägt imperium än Wallenbergs – tänjde liberalismen till sin yttersta gräns. Hans död är fortfarande ett mysterium. Blev svensken mördad eller begick han självmord?