Intervju med Boutros Boutros Ghali

Boutros Boutros GhaliBoutros Boutros Ghali


FN:s före detta generalsekreterare ger oss sin syn på den aktuella egyptiska inrikes situationen.

Vad är er syn på Egypten efter fallet av det Muslimska Brödarskapet?

– Trots att det muslimska brödarskapet förlorade makten, exploderar varje dag en bomb här eller där. De som mördar är egyptier och de som dör är egypter. Men en annan än värre tickande bomb är den demografiska explosionen. Varje år ökar vi med en million invånare! Hur ska vi kunna ge alla dessa mat, utbilda dem och ge dem hälsovård? Enbart i Kairo är vi numera 20 miljoner! Det är ett problem regeringen måste ta itu med.

 Varför har det i Egypten – framförallt inom utbildningen – gått utför så mycket?

– För att ta ett enkelt exempel så var vi när jag tog min juristexamen ungefär 700 studenter. I dag är de 50 000 studenter! 10 000 av dessa avslutar sina studier men vad ska de sedan göra med sin examen? Ska de tvingas arbeta som taxi chaufförer trots sin fina utbildning? Även för de unga välutbildade blir det svårt att hitta arbete.

 Hur kan vi ta oss ur denna situation?

– Det kommer att ta tid och mycket möda och besvär. Först av allt måste vi få ett stabilt läge som håller i sig. Vi måste också tänka i nya banor och modernisera landet.

 Kan Egypten klara sin ekonomi utan utländskt stöd?

– Vi behöver definitivt internationellt stöd och samarbete för att hjälpa och stötta oss.

 Vad är faran med globaliseringen och dess inverkan på Egypten?

– Risken är att Egypten inte kommer att kunna utnyttja globaliseringen om landet inte öppnar sig. Vi kan inte lösa våra nationella problem om vi inte öppnar upp. Där ligger vikten av globaliseringen för Egypten.

 Vad är era tankar kring de gigantiska projekt Egypten vill utföra – speciellt idén med en ny Suez kanal?

– Vi måste ha en långvarig strategi. Jag hoppas verkligen att den nya kanalen kommer att bli ett lyckat projekt som kan bidra till landets sargade ekonomi.

 Låt oss tala om problemet med konstruktionen av Etiopiens dammprojekt som kan förminska Nilens vatten i Egypten?

– Jag hoppas att vi kommer att kunna lösa det problemet via dialog. Vatten är ett gemensamt huvudbry. I framtiden måste vi kunna bevattna mera mark inte enbart för odling men även för el och navigation länderna emellan. Vi behöver en solid organisation för att sköta Nilens vatten. Åtskilliga gånger har jag bett om detta men utan resultat.

Trots den positiva utvecklingen, står vi framför framtida problem med både Sudans och Ugandas dammprojekt. Länderna vill utvidga sina odlingsbara marker. Vi måste även inta diskussioner med dem och hitta gemensamma lösningar.

 Hur har ni tänkt er vår framtid med Sudan?

– Tyvärr har vi allt för länge försummat Sudan och nu försöker vi ta igen den förlorade tiden.

 Vad är era tankar kring terrorismen som Egypten lider under?

– Det senaste dådet i norra Sinai mot poliser och soldater var en blodig och hemsk handling. Jag ber om internationell hjälp för att gemensamt kämpa mot terror för terrorism har inga gränser. I dagens läge är det viktigaste att försvara Egyptens säkerhet.

 Hur ser ni på Isis (Daech) och ett internationellt samarbete för att bekämpa denna organisation?

– Jag tycker att det är en överdriven koalition.

 Men de är så farliga?

– Visst är de farliga men det är inte en epidemi… Ebola utgör en mycket större global fara.

 Hur analyserar ni Egyptens samarbete med Ryssland och landets intresse av att samarbeta med olika världsnationer?

– Jag samtycker alltid med att ha kontakt med de stora nationerna vare sig det är med Ryssland, Indien, Kina eller Indonesien… Det är viktigt att alltid väga våra samarbeten så att vi inte blir för beroende av USA.

 Tror ni att Turkiets och Qatars utrikespolitik utgör en fara för Egypten?

Faran kommer från oss, inte från utlandet och faran är representerad och personifierad av den egyptiska terrorismen. Låt oss aldrig glömma det!

Situationen förefaller explosiv och det kommer att ta flera år att få ekonomin och säkerheten på fötter.

Ett steg mot bättre säkerhet enligt staten är att skapa en buffertzon i norra Sinai mot Gazaremsan. De hundratals tunnlar som användes bland annat för vapensmuggling har täppts till och nu har evakuering av de boende längts med gränsen börjat. Idéen är att gräva en lång kanal där. Hur det kommer att gå får tiden avvisa men Egypten har redan blivit ett betydligare säkrare land att vistas i.

Anne Edelstam, Kairo

Utdrag ur El-Ahram Hebdo.

 

About Anne

Swedish journalist, photographer, editor and writer. Based in Paris, France.