Göran Brunius: ”fåglar, fåglar, fåglar…”

En av Sveriges stora fågelkännare, känd för sitt praktverk: ”Svenskt fågellexikon” från 1962, var även grafiker och akvarellist. Ett urval av hans originalmålningar samt etsningar visas denna sommar på konstgalleriet i Hälleforsnäs.IMG_0071

 

 

 

 

 

 

Ett fågelliv:

Göran Brunius (1911-2005) var utbildad vid Konstakademin och var en av Sveriges mest kända konstnärer. Han ägnade sitt liv åt fågelskådning och teckning, målning och grafik. Intresset för naturen tog honom till ett flertal länder där han utförde ”tecknar-reportage”. Men det är främst hans resor i Norden med teckningarna och de grafiska bladen av Sveriges fågelliv som kännetecknade hans karriär.

 

Det konstiga livet går förbi.

Nuet är som ett stillastående.

Det är ganska vanligt att människan suckar och konstaterar att livet är kort.

Man kan lika väl konstatera att det är synnerligen långt.

Hur är livet för en bofink? De flesta bofinkar lever bara ett par år. Är det långt för en bofink? (Göran Brunius 1973).

 

Göran Brunius levde ett långt och innehållsrikt liv med nyfikenheten och forskarglädjen i behåll. För hur kan man inte leva iakttagande när man gestaltar de ständigt rörliga fåglarna? Det är sambandet mellan naturens förändringar och skiftningar han med ett tränat öga lyckats uppfatta och sätta på pränt. Vare sig det var från Atlasbergens stup eller Guatemalas solvärme, Fårös stränder eller Lapplands jokkdalar.

Barndomens prägel på hans livsval förklarar han bäst själv:

Man kunde förstå ett landskap på ett nytt sätt, tysta spänningsfyllda dagar i skogen, smygandet, lyssnandet, forskandet och seendet. Jag levde med naturen kring hemmet och där visade sig alla skogens och luftens små säregna personligheter och strax var jag igång och försökte teckna dem.

Göran Brunius levde – utan att förmodligen känna till termen – i ”mindfulness” hela sitt liv. Konstnären i honom uppmanade till insikt och satte sin prägel på de natursköna teckningarna. Mötena med andra konstnärer som Zorn, Dardel, Hjertén, Picasso fördjupade också hans kunskaper.

Verken uppmanar oss att se vår plats i sammanhanget med naturen, att vara ödmjuka inför vår litenhet. Brunius är en konstnär att upptäcka eller att återse i det anrika brukssamhället Hälleforsnäs i det vackra Sörmland.

Anne Edelstam, Sörmland. IMG_0066

 

About Anne

Swedish journalist, photographer, editor and writer. Based in Paris, France.