För ett konstmuseum in Palestina

UNESCOs palestinske ambassadör, Elias Sanbar, presenterade i mars 2018 ett projekt som för vissa kan verka orealistiskt: en palestinsk konstförening – tillsammans med IMA (Institut du Monde Arabe) – har börjat samla konst för ett framtida museum i Jerusalem.