Existentiell litteraturfestival

Slutet av sommaren (31 augusti – 1 september) bjöd på en annorlunda litteraturfestival i Uppsala domkyrka.