Judarna i Orienten: ett tidsdokument

Marc Chagall – 1950-52 – Moses och de 10 gudsbuden

I denna unika utställning på Institut du Monde Arabe (IMA) – Arabvärldens institut – i Paris, visas judarnas tusenåriga historia i Orienten.

Detta är den tredje utställningen i sitt slag som förtydligar de tre monoteistiska religionernas uppkomst och historia i Mellersta Östern. Den första handlade om Hajj, pilgrimsfärden till Mecka (2014) och den andra om de kristna i Orienten (2017). Samtliga har varit lika intressanta och väldokumenterade med diverse konstverk och föremål.

Inför denna utställning har 280 olika verk samlats. Dessa visar på vikten och mångfalden i de judiska församlingarna, från Euphrates flodbänkar till Atlasbergen. Arkeologiska lämningar samsas med antika manuskript, tavlor, textilier, liturgiska föremål, fotografier, musikstycken och videoklipp. Dessa exceptionella objekt tyder på en väsentlig kulturell rikedom. 

hebreiska

Språket, hebreiskan, tillsammans med religionen var det som enade judarna. Jag möttes i den första salen av en vackert komponerad hebreisk text samt en färgsprakande Chagall målning (från 1950-52). Tavlan beskriver Moses när han får de tio gudsbuden. Moseböckerna är ju ursprungligen skrivna på hebreiska och utgör grunden för det Gamla Testamentet. Besökaren förstår därmed redan i början av utställningen relationen mellan de tre monoteistiska religionerna eftersom vi alla anses vara Abrahams ättlingar.

Mosaiker från en antik synagoga
antik urna

Utställningen följer sedan en kronologisk ordning. Den tar sin början redan ett tusental år innan kristendomen, när judarna bodde i Kanaan. Kung David utnämnde då Jerusalem till huvudstad och hans son, Salomon, lät där bygga det första Templet. Den historiska berättelsen fortsätter med exilen till Babylon. Återkomsten till Jerusalem flera sekler senare åtföljdes inte av alla judar utan många etablerade sig runtom medelhavsländerna.

Förutom i Babylon och Galileen, skapade de viktiga forskarcentrum i både Syrien och Egypten. Även i Yemen installerade sig en judisk diaspora. Jag imponerades av kopparrullarna från Qumran, i Palestina, daterade till ca. 100 år f.Kr. samt av mosaikerna från antika synagogor och enkla men stilistiska urnor med blommotiv från Jerusalem runt ett sekel e.Kr. 

Antik lampa från en synagoga

    

I och med den massiva spridningen av islam, mellan 600- och 1400-talet, förändras dock judarnas situation. Beroende på de olika regerande dynastierna blev de mer eller mindre väl behandlade. Men både judar som kristna  nedvärderades till en lägre stående social klass än sina muslimska fränder. De kom att kallas för dhimmi och fick förvisso utöva sin religion men med juridiskt underlägsen status.

Föremålen på IMA tyder ändå på ett inflytande folken emellan. Det intellektuella utbytet frodades i Bagdad, Cordoba och Kairo. Utöver flera manuskript, bevarade i vackert utsmyckade silverrullar, visas ett astrolabium, medaljonger, kläder och porträtt från den tiden framöver, tills judarnas spridning över hela Mellersta Östern och Nordafrika.

I och med de tilltagande pogromerna i Östeuropa f.o.m. 1880, flydde många judar till Palestina och idén om en återkomst till ”Sion” (en av Jerusalems kullar) tog sin början. Spänningarna mellan muslimer och judar ökade i och med judarnas massiva emigration till Palestina 1936, på grund av nazismen, och nådde sin kulmen 1948, då staten Israel skapades.

Samtidigt ökade nationalismen i arabländerna och antisemitismen spred sig från Europa till Mellersta Östern. Den sista delen av utställningen tillägnar sig denna tid med fotografier och videofilmer av deportationer av judar som än en gång fick lämna allt och gå i exil.

I dagsläget återställs synagogor i flera arabiska städer som den stora synagogan i Alexandria, i Egypten, men med en handfull judar kvar i landet så lär den inte återfå något av sin forna glans i första taget. För vad är ett religiöst tempel utan några troende?       

Utställningen är en hyllning till och en återblick på vad integration har varit och åter kan bli bland de tre monoteistiska religionerna och dess diverse kulturella uttryck i Orienten. När toleransens tider frodas, blomstrar även kreativiteten och hantverken. Fanatism och nationalism däremot tar död på den kulturella mångfalden till förmån för ett utslätat och censurbelagt samhälle.

IMA – som är en oberoende kulturell institution – ger oss ett utmärkt exempel på denna diversifiering av den judiska historien i Orienten och vad den har givit oss i intellektuell rikedom med män som Maïmonide (den främste judiske tänkaren under medeltiden), antika manuskript som de som bevarats i Kairos synagoga genom seklerna ( i vad som kallas för Genizah ) samt enastående hand- och konstverk. Missa därför inte denna intressanta utställning i Paris.

Anne Edelstam

Juifs d’Orient, une histoire plurimillénaire

Institut du Monde Arabe, Paris

Från den 24 november 2021 – den 13 mars 2022

About Anne

Swedish journalist, photographer, editor and writer. Based in Paris, France.