Jag, Nojoom, 10 år och skild

Det är titeln på den yemenitiska filmen Khadija al-Salami regisserat. Filmen visades på Malmös arabiska filmfestival för några år sedan. Jag intervjuade henne i Paris vilket blivit hennes hemort sedan hon lämnat Yemen.

Kulturen dränks!

Det är inte enbart massturismen som tär på kulturbyggnaderna i Venedig utan även väder och vind.

Vem tvivlar på att vi lever i en tid då klimatförändringarna är på frammarsch? Venedigborna är några av de värst drabbade. Sankt Markus platsen har varit helt översvämmad i höst. Invånare som turister vadade i det höga vattnet.