Radikalisering och sekter

Det var FECRIS konferensens (europeisk organisation som informerar och forskar kring sektliknande grupper – www.fecris.org) tema. Varje år varierar det och äger rum i olika länder. 2017 gick av stapeln i Bryssels parlament i slutet av maj.