Asylsökande söker tröst i svenska kyrkan i Paris

Trots högt tryck och små medel följer svenska kyrkan i Paris Jesus budskap: Kom till mig, alla som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila (Matteus 11:28).