Hur talande är keramiken?

Det försöker paret Kraitz ge svar på eller snarare ställer sig frågan om denna höst på Sven-Harrys museum i Vasaparken, i Stockholm.