Blickriktning på Sven-Harrys

Hur kan man välja ut 199 fotografier av ett urval på cirka tretusen från Hasselbladsstiftelsens fina samling? Det svåra uppdraget fick filmfotografen Hoyte van Hoytema i uppgift. Resultatet är häpnadsväckande.