Två giganter möts på Fondation Vuitton

Vad har Egon Schiele och Jean-Michel Basquiat gemensamt för att ställas ut sida vid sida? Ett sekel, olika kulturer och bakgrund skiljer dem åt men de delar ändå en hel del upptäckte jag på denna utställning. Båda var samhällskritiska, självironiska, ångestfyllda med säkra penndrag och frenetiskt skapande innan deras alltför tidiga död vid enbart 28 års ålder: Schiele (1890-1918) i spanska sjukan och Basquiat (1960-88) i en överdos.