Armenien: det första kristnade europeiska landet

Noaks ark strandade på berget Ararat – numera i Turkiet – efter syndafloden och är en del av Armeniens historia vilket syns på deras statsvapen med Noas ark vilande på det heliga Ararat i dess mittenfält. En örn och ett lejon omgärdar vapenskölden som antogs under landets första republik mellan1918-20 och åter efter självständigheten från Sovjetunionen 1991.