Från Māoris heliga stenar till Picassos primitivism

Nya Zealands urinvånare, māoris, var de första att installera sig på Aotearoa – i.e. Nya Zealand. Den ena utställningen på Quai Branly i Paris ägnar sig åt deras heliga sten. Den andra koncentrerar sig på Pablo Picassos afrikanska inspiration. Museet, tillägnat konst från ”exotiska” platser, är unikt i sin genre med en yttervägg helt täckt av grönska, en trädgård med ovanliga plantor och en byggnad som likt en anakonda sträcker sig längst floden Seine.